รายละเอียดเพิ่มเติม

87-852 ประแจแหวนผ่า-เมตริก 5/8″X11/16″