รายละเอียดเพิ่มเติม

C-1615 พุกตะปู C-TYPE

C-1615 STINTERTRADE

C-1615 STINTERTRADE

C-1615 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 PCS 1 PCS 175.0 32.0 32.0 MM 0.25 KG
1 BOX 15 PCS 153.0 112.0 80.0 MM 3.18 KG
1 Carton 60 PCS 313.0 246.0 138.0 MM 19.51 KG