Sale 40%

CMA-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

13,600.00฿

 

 

แบรนด์           EBARA / เอบาร่า
รหัสสินค้า      E061-0195
รหัสผู้ผลิต     1160300004I
หมวดสินค้า   เหล็กหล่อ
ประเทศต้นกำเนิด :  อิตาลี
ผลิตที่ประเทศ :  อิตาลี
การรับประกัน   รับประกันสินค้า 1 ปี

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222
E-Mail : s.t.inter@hotmail.com
Line : @stinter

รายละเอียดเพิ่มเติม

CMA-3.00T ปั๊มหอยโข่ง (3 HP 3สาย)

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบ Close Coupled (ปั๊มน้ำที่มีมอเตอร์ติดมากับตัวปั๊ม)
ซึ่งมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องทำการ Alignment ซึ่งปั๊ม
Close Coupled เหล็กหล่อ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากได้รับประสิทธิ
ภาพที่คุ้มค่ากับราคา มีความทนทาน ใช้งานง่าย

CM (A-D) Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เหมาะกับการใช้งาน
• งานสูบน้ำสะอาดที่ไม่มีสารเคมีเจือปน (Water and clean liquid)
• งานสูบน้ำในระบบประปา (Water supply)
• งานระบบเพิ่มแรงดัน (Pressure boosting)
• งานระบบสปริงเกลอร์และงานเกษตร (Irrigation and agriculture)

โดย CM (A-D) Series
เป็นปั๊มหอยโข่งเหล็กหล่อใบพัดเดี่ยวเหล็กหล่อที่มีช่วงการใช้งานต่างกัน
แบ่งเป็นรุ่น CMA , CMB , CMC และ CMD

CMA ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เป็นปั๊มหอยโข่งที่เน้นแรงดันของน้ำ
จะส่งสูงกว่า
CM รุ่นอื่นๆใน Series เดียวกัน แต่ปริมาณน้ำจะน้อยที่สุดในตระกูล
มีให้เลือกตั้งแต่
0.5 แรงม้า ไปจนถึง 3 แรงม้าตามช่วงการใช้งานที่ต้องการ มีทั้งกระแสไฟ 1
เฟส และ 3 เฟส
CMA 3.00(T) ตัว T หมายถึงกระแสไฟฟ้า 3 เฟส
3.00 หมายถึงขนาดมอเตอร์ในหน่วยแรงม้า

สเปค
• ปริมาณน้ำ 20 – 140 ลิตรต่อนาที
• ส่งสูง 41 – 53 เมตร
• ขนาดมอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ (3 แรงม้า)
• กระแสไฟฟ้า Three phase 380V
• ท่อดูด 1 ¼ นิ้ว
• ท่อส่ง 1 นิ้ว

วัสดุ
ตัวปั๊ม : (Cast Iron)เหล็กหล่อ
ใบพัด : PPE+PS Reinforced with Fiberglass สำหรับรุ่น CMA 0.50 , 0.75 ,
1.00 และ Brass (ทองเหลือง) สำหรับรุ่น CMA 1.50 , 2.00 , 3.00
เพลา : สแตนเลส
ซีล : แมคคานิคอลซีล Ceramic/Carbon/NBR (standard)

ข้อมูลทางเทคนิค
• เป็นปั๊มเหล็กหล่อ ใบพัดเดี่ยว
• ความเร็วรอบ 2,900 รอบต่อนาที (50 Hz)
• กระแสไฟฟ้า 380V
• ระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP44
• อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่ใช้งาน
(สำหรับแมคคานิคอลซีลรุ่นมาตรฐานจากโรงงาน)
– 40 องศา สำหรับรุ่น CMA 0.50 , 0.75 , 1.00
– 90 องศา สำหรับรุ่น CMA 1.50, 2.00 , 3.00
• ความดันสูงสุดที่ใช้งาน
– 6 Bar สำหรับรุ่น CMA 0.50 , 0.75 , 1.00
– 8 Bar สำหรับรุ่น CMA 1.50 , 2.00 , 3.00

EBARA ผลิตจากประเทศอิตาลี จากการพัฒนาด้วยประสบการณ์เเละความเชี่ยวชาญ
ทั้งในด้านการจำลองและบริหารจัดการการไหลเวียนของน้ำ การออกแบบและวาง
ระบบปั๊มน้ำภายในโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 100 ปี ทำให้ EBARA เป็นผู้นำด้าน
ปั๊มน้ำหอยโข่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มน้ำหอยโข่ง เรือนปั๊มเหล็กหล่อ สำหรับ Pressure Booster,
ระบบการให้น้ำขนาดเล็ก
งานเกษตรกรรม และ งานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติสินค้า
สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES
ระดับการป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ IP44
เฟส (PHASE) 3 PHASE
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 90 C FOR CMA 1.50,2.00,3.00
อุณหภูมิของเหลวสูงสุด 40 C FOR CMA 0.50,0.75,1.00
ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) 2,900 RPM(50 HZ)
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด 8 BAR FOR CMA 1.50,2.00,3.00
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด 6 BAR FOR CMA 0.50,0.75,1.00
ส่งสูง (M) 41-53 M
โวลต์ (Voltage) 380 V
ปริมาณน้ำ 20-140 L/MIN
ขนาดท่อดูด 1 ¼ INCHES
ขนาดท่อส่ง 1 INCHES
ขนาดมอเตอร์ 2.2 KW(3 HP)

 


Message us