Sale 40%

CMT312 เครื่องเชื่อม MMA,TIG,CUT (JASIC)

15,900.00฿

เครื่องเชื่อมอินเวิร์เตอร์ JASIC รุ่น CMT312 เป็นเครื่องเชื่อม 3
ระบบMMA/TIG/CUT เป็นเครื่องอเนกประสงค์ 3 ระบบในตัวที่
เจสิค ออกแบบและผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตราฐาน ใช้งานสะดวก หลากหลาย ประหยัดแรงและเวลา
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานอย่างหลากหลาย สามารถ
ปรับสวิทซ์ควบคุมที่หน้าจอ ใช้เชื่อมโลหะได้เกือบทุกประเภท
สะดวกต่อการเชื่อมงานทุกงาน

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of CMT312 เครื่องเชื่อม MMA,TIG,CUT(JASIC)

 

CMT312 เครื่องเชื่อม MMA,TIG,CUT (JASIC)

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเชื่อมอินเวิร์เตอร์ JASIC รุ่น CMT312 เป็นเครื่องเชื่อม 3
ระบบMMA/TIG/CUT เป็นเครื่องอเนกประสงค์ 3 ระบบในตัวที่
เจสิค ออกแบบและผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตราฐาน ใช้งานสะดวก หลากหลาย ประหยัดแรงและเวลา
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานอย่างหลากหลาย สามารถ
ปรับสวิทซ์ควบคุมที่หน้าจอ ใช้เชื่อมโลหะได้เกือบทุกประเภท
สะดวกต่อการเชื่อมงานทุกงาน
Message us