รายละเอียดเพิ่มเติม

CT-3040 พุกปลั้กใน CT-TYPE

CT-3040 STINTERTRADE

CT-3040 STINTERTRADE

CT-3040 STINTERTRADE

CT-3040 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 PCS 1 PCS 40.0 12.0 12.0 MM 0.025 KG
1 BOX 50 PCS 125.0 65.0 41.0 MM 1.165 KG
1 Carton 1000 PCS 340.0 271.0 102.0 MM 23.595 KG