Sale 24%

DK-1186 ชุด 6412 4327 กระเป๋า 5ดอก/ชุด

5,600.00฿

DK-1186 ชุด 6412 4327 กระเป๋า 5ดอก/ชุด

 

DK-1186 ชุด 6412 4327 กระเป๋า 5ดอก/ชุด
6412 สว่านปรับรอบ 3/8″
กำลังไฟที่ใช้: 450W
ตวามเร็วรอบตัวเปล่า (rpm): 0-3,400
4327 เลื่อยจิกซอร์ปรับรอบ
กำลังไฟที่ใช้: 450W
ตวามเร็วรอบตัวเปล่า (rpm): 500-3,100

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of DK-1186 ชุด 6412 4327 กระเป๋า 5ดอก/ชุด

 

สว่าน 10 มม. (3/8″) และเลื่อยจิ๊กซอว์

6412 สว่าน 10 มม. (3/8″)
• กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450 W
• ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) 0 – 3,400

4327 เลื่อยจิ๊กซอว์
• กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450 W
• ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) 500 – 3,100

 

Message us