รายละเอียดเพิ่มเติม

 

มาตราวัดน้ำ SPP ได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากกอง ชั่งตวงวัด มาตราวัดน้ำทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมและทอสอบแรงดันตามมาตราฐาน หมดปัญหาการรั่วซึมและปลอดสนิม Is’s water meter SPP has passes the precision test from the Weight and Measure Division.The water meter every piece of merchandise is checked through water pressure test for seepage.

Dimension
in mm.
A B C D บรรจุกล่องละ/ตัว ราคา:บาท/ตัว
1/2″ 110 G3/4″ 82 100 20 320