Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานลม / F50 – ปืนลมยิงตะปู ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

กล่องพลาสติกสีฟ้า BMC – BDZIBAG00010

น้ำมันลม – XUUUEXPENS82

โอริง Ø50 x 3 mm. – CDZIORING009

ประแจแอล 3-4 มม. – BUUUWRENCH09, 04

 

น้ำหนัก 1.75 kg
รุ่น ปืนลมยิงตะปู รุ่น F50
ความดันลม 6 บาร์ (87psi)
ความดันลมสูงสุด 8 บาร์ (116psi)
บรรจุตะปู 100 ตัว
ตะปูยิงไม้หนา 1.0 X 1.27 มม.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 1.75 กก.