FIRT 1000 DATAVISION GEO FENNEL เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟาเรด (IR Video Themometer)

29,000.00฿

  • สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง และวีดีโอ
  • สะดวกในการใช้งานด้วยจอแสดงผล TFT ขนาด 2.2″

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดอุณหภูมิด้วยอินฟาเรด GEO FENNEL FIRT1000 DATAVISION (IR Video Themometer)

GEO FENNEL FIRT1000 DATAVISION อุปกรณืสำหรับช่วยวัดอุณหภูมิเฉพาะบริเวณ เช่น เครื่องจักรที่มีความร้อนสูง อุตสาหกรรมอาหารและ สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค
– ช่วงวัดอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ -50 ถึง 1,000 °C
– ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเป้าหมายที่ระยะ 1 เมตร 20 มิลลิเมตร
– จุดเลเซอร์สำหรับนำศูนย์ 2 จุด
– จอแสดงผล TFT 2.2″
– ความเร็วในการตอบสนอง < 150 มิลลิวินาที

อุปกรณ์มาตรฐาน
– แบตเตอร์รี่
– สาย USB
– ขาตั้งแบบพกพา
– กระเป๋าถือ

Message us