Home / Shop / ปั๊มน้ำ อุปกรณ์ระบบน้ำ / GROZ / GROZ ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิง / FPM/220 ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิง+หัวฉีด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of FPM/220 ปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิง+หัวฉีด

 

รายละเอียด :ปั๊มสูบจ่ายน้ำมัน GROZ No.FPM/220 (AC220v)
ปั๊มดูดน้ำมันใช้ไฟฟ้า 220 V (ใช้กับถังน้ำมัน 200 ลิตร)
ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง Drum Pump ปั๊มจ่ายน้ำมัน แบบเคลื่อนที่
ใช้ดูดน้ำมันเบนซิน, ดีเซล, ไบโอดีเซล, น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด,
น้ำมันก๊าด (Kerosene) , E15 Fuel
ใช้มอเตอร์ชนิดกันระเบิด

คุณลักษณะ
– ช่วงเวลาการใช้ Duty Cycle 30 Min. On / 30 Min. Off
– อัตราการสูบ Flow rate 57 LPM

ข้อมูลทางเทคนิค
– กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าตรง
– ความสามารถสูบน้ำมัน 49 ลิตร/นาที
– ลักษณะมอเตอร์ 1/8 HP 220V , 50/60Hz
– Amp 1 Amp
– ท่อสูบน้ำมัน เหล็กความยาว 34″
– สายยาง 3/4″x12 Ft. มีฉนวนกันไฟฟ้า
– Tank Adapter 2″ Threaded
– ท่อน้ำมัน Inlet 1″ NPT (F)
– ท่อน้ำมัน Outlet 3/4″ NPT (F)
– หัวฉีด Dispensing Nozzle ขนาด 3/4″ แบบใช้มือ
– ขนาดบรรจุภัณฑ์ 59x38x17 cm.
– น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 13.8 kg.