Home / Shop / เครื่องมือวัด / GEO Fennel / Accessories / FS24 W/S GEO FENNAL (ขาไม้ l เกลียว 5/8 นิ้ว l สำหรับ THEODOLITE และ TOTAL STATION)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขาตั้งกล้องสำรวจ GEO FENNAL รุ่น FS24 W/S (ขาไม้ l เกลียว 5/8 นิ้ว l สำหรับ THEODOLITE และ TOTAL STATION)

ขาตั้งกล้องสำรวจgeo fennal รุ่น fs24 อลูมิเนียมและไม้ขาตั้งกล้องสำหรับเครื่องมือวัด แข็งแรงทนทานและเชื่อถือได้ เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวขาตั้งกล้อง 140 มิลลิเมตร

ข้อมูลทางเทคนิค

  • สูง105-170 ซม.
  • น้ำหนัก 6.5 กก.

อุปกรณ์มาตรฐาน

  • ขาตั้ง GEO FENNEL รุ่น  FS24 W/S