Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานลม / FST50 – ปืนลมยิงตะปู ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

กล่องพลาสติกสีฟ้า BMC – BDZIBAG00011

น้ำมันลม – XUUUEXPENS82

โอริง Ø50 x 3 mm. – CDZIORING009

ประแจแอล 3-4 มม. – BUUUWRENCH09, 04

 

น้ำหนัก 2.32 kg
รุ่น ปืนลมยิงตะปู ไม้ คอนกรีต รุ่น ST64
ความดันลม 6 บาร์ (87psi)
ความดันลมสูงสุด 8 บาร์ (116psi)
บรรจุตะปู 100 ตัว
ตะปูยิงคอนกรีตหนา 1.8 มม.
ตะปูยิงไม้หนา 1.4 X 1.64 มม.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 2.32 กก.
https://www.youtube.com/watch?v=TNgrfa3h85I