รายละเอียดเพิ่มเติม

GS500 กาวเส้นพลังสูง 6ชิ้น/แพ็ค