Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานเจาะ/งานสกัด / HM1000H – เครื่องสกัดไฟฟ้า 17 มม. ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

ประแจ - BDUUWRENCH13

ประแจ – BDUUUWRENCH04

จารบี - XDZIPREMIU46

จารบี 30 มม. – XDZIPREMIU46

ดอกสว่านสกัดขนาด 17 มม. (ปากแบน) – BDZIDRILL014

ดอกสว่านสกัดขนาด 17 มม. (ปากแหลม) – BDZIDRILL015

ด้ามจับ – CDZIHANDLE05

 

น้ำหนัก 8.53 kg
รุ่น เครื่องสกัดไฟฟ้า 17 มม.
แรงดันไฟ (โวลท์) 220 V~/ 50 Hz
กำลังไฟ 1000 วัตต์
อัตราการกระแทก 2900 bpm.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 8.53 กก.