รายละเอียดเพิ่มเติม

HV08 รอกกว้าน HYDRAULIC

 

HV08 STINTERTRADE

HV08 STINTERTRADE

HV08 STINTERTRADE

HV08 STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 600.0 400.0 300.0 MM 45.0 KG