รายละเอียดเพิ่มเติม

JIP-3M X 5M ปั๊มแช่สายอ่อน

 

JIP-3M X 5M STINTERTRADE

JIP-3M X 5M STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 SET 1 SET 810.0 710.0 215.0 MM 20.96 KG