รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั๊มแช่สายอ่อน นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานนอกสถานที่

 

JIP-3M X 6M STINTERTRADE

JIP-3M X 6M STINTERTRADE

JIP-3M X 6M STINTERTRADE

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มแช่สายอ่อน นิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานนอกสถานที่
หรือสถานที่ที่ไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้า
ปั๊มแช่สามารถใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ในการทำงานได้