รายละเอียดเพิ่มเติม

LD-LK-212 บันไดพาด 1 ตอน 12 ฟุต