รายละเอียดเพิ่มเติม

LEO รุ่น AMSm120/1.1 ปั๊มน้ำแสตนเลสใบพัดเดียว 1.5HP

LEO รุ่น AMSm120/1.1 ปั๊มน้ำแสตนเลสใบพัดเดียว 1.5HP

ปั๊มน้ำแสตนเลสใบพัดเดียว เหมาะกับงานส่งผ่านทั้ง Tranfer Booster Homepump
water treatment , RO และอื่นๆที่เหมาะสม ใชกั้บน้ำไม่มีสิ่งเจือปน

 

 

AMS ตัวเรือนทำจากวัสดุแสตนเลสเกรด 304 ทั้งเสื้อปั๊มและใบพัด รวมถึงเพลา
ตัวเรือนสามารถทนอุณภูมิน้ำที่ 85 องศาเซลเซียส

 

มอเตอร์ ใช้ขดลวดทองแดงแท้ ใชลู้กปืนจากโรงงานผู้ผลิต เป็นมอเตอร์ Class F
มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP X4