รายละเอียดเพิ่มเติม

LEO รุ่น EDHm10-20 ปั๊มสแตนเลสแนวนอนหลายใบพัด 2x2inch 1HP

ปั๊มนํ้ารูปแบบหลายใบพัดแนวนอน เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาดทุกรูปแบบงาน Tranfer Booster Homepump
และการส่งผ่านทุกรูปแบบตามคุณสมบัติการใชง้ าน รูปทรงออกแบบใหติ้ดตั้งง่าย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา

 

 

คุณสมบัติของปั๊มสแตนเลสแนวนอนหลายใบพัด EDH

  • เพลาแสตนเลสเกรด 304
  • ดูดน้ำได้ที่ความลึก 8 เมตร
  • ทนแรงดันสูงสุด 10 บาร์
  • สามารถทนอุณหภูมินํ้า 85 ºC
  • ทนความเป็นกรดด่างที่ pH 4-10

คุณสมบัติของมอเตอร์

  • เป็นมอเตอร์ IE2 (และสามารถสั่งเป็นIE3 ได้)
  • ทำจากขดลวดทองแดงแท้
  • มีอุปกรรณ์ป้องกันเหตุที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
  • มาตรฐานการป้องกันนํ้า IP55