Home / ร้านค้า / MD13KIT – สว่านกระแทก ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

ก้านต่อหัวไขควง – XDZIPREMIU44

ก้านต่อหัวบล็อคหกเหลี่ยม – XDZIPREMIU43

หัวเจาะ 13 มม. – BDZIKITHEA03

จัมปาขันหัวดอกสว่าน – BDUUWRENCH03

ด้ามจับ – BDZIHANDLE03

ชุดพุกพลาสติก – XDZIPREMIU06

ชุดลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม 5-6-7-8-9-10-11-12 – XDZIPREMIU23

ชุดดอกไขควง ปากแบน-ปากแฉก-หกแฉก – XDZIPREMIU07

ดอกสว่านเจาะไม้เบอร์ 3-7 – XDZIPREMIU08-12

ดอกสว่านเจาะเหล็กเบอร์ 2-6 – XDZIPREMIU13-17

ดอกสว่านเจาะปูน 3-6, 8 – XDZIPREMIU18-22

ที่วัดระยะลึก – CDZIGUAGE003

ค้อนตีตะปู – XDZIPREMIU45

ประแจเลื่อน – XDZIPREMIU04

ด้ามต่อไขควง – XDZIPREMIU03

คีมจับใหญ่ – XDZIPREMIU02

ตลับเมตร 2 เมตร – XDZIPREMIU05

มีดคัตเตอร์ – XDZIPREMIU01

น้ำหนัก 3.46 kg
รุ่น สว่านกระแทก 13 มม. พร้อมกล่องอุปกรณ์
แรงดันไฟ (โวลท์) 220 V~/ 50 Hz
กำลังไฟ 710 วัตต์
ความเร็วรอบสูง 0-3200 รอบ/ นาที
ขนาดหัวจับดอก 13 มม. (1/2″)
สมรรถนะ คอนกรีต: 13 มม.
เหล็ก: 13 มม.
ไม้: 16 มม.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 3.46 กก.