Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานเจาะ/งานสกัด / MD16KIT – สว่านกระแทก 16 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริม 850 วัตต์ ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

คีม-XDZIPREMIU24

ระดับน้ำ-XDZIPREMIU25

ค้อนตีตะปู-XDZIPREMIU26

ตลับเมตร 3 เมตร-XDZIPREMIU27

ด้ามจับ 22cm. – BDZIHANDLE06

ประแจเลื่อน 6″ – XDZIPREMIU04

จัมปาขันหัวจับดอกสว่าน – BDUUWRENCH03

กล่อง BMC – BDZIBAG00013

ชุดพุกพลาสติกเบอร์ 5-6-8 – XDZIPREMIU06

มีดคัตเตอร์ใหญ่ – XDZIPREMIU31

ดอกสว่านเจาะไม้ขนาด 4-6,8 มม.-XDZIPREMIU09-11,XDZIPREMIU29

ดอกสว่านเจาะปูนก้านกลมขนาด 4-6,8,10 มม.-XDZIPREMIU18-21,XDZIPREMIU30

ที่วัดระยะลึก(แบบ Z) – CDZIGUAGE004

ชุดดอกไขควงปากแบน-ปากแฉก-หกแฉก(10 ชิ้น) – XDZIPREMIU33

ประแจแอล 5.0 มม. – BUUUWRENCH05

ดอกสว่านเจาะเหล็กขนาด 2-6 มม.-XDZIPREMIU17-13

ดอกสว่านเจาะเหล็กขนาด 2-6 มม. – XDZIPREMIU13-17

 

น้ำหนัก 2.4 kg
รุ่น สว่านกระแทก 16 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริม 850 วัตต์ รุ่น MD16KIT
แรงดันไฟฟ้า 220 V~/50Hz
กำลังไฟเข้า 850W
ความเร็วรอบ 0-2700 r/min
ความสามารถในการเจาะคอนกรีต 16 มม.
ความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มม.
ความสามารถในการเจาะไม้ 35 มม.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 2.4 กก.