รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เฉพาะสายจี้ MGX-32X1.5M(MSX)

 

 

MGX-32X1.5M(MSX) STINTERTRADE

MGX-32X1.5M(MSX) STINTERTRADE