รายละเอียดเพิ่มเติม

 

MGX-32X1M(MSX) เฉพาะสายจี้