Home / ร้านค้า / ปั้มหอยโข่ง น้ำมาก 1.5HP – 3″ MHF/6C

รายละเอียดเพิ่มเติม

MHF/6C ปั้มหอยโข่ง น้ำมาก 1.5HP – 3″

ปั๊มหอยโข่ง MHF/6C STINTERTRADE

ปั๊มหอยโข่ง MHF/6C STINTERTRADE

 

คุณสมบัติสินค้า
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1.5 HP
ส่งสูง (M) 11.7 – 3 M
อัตราการไหล 12-60 (M3/H)
ขนาดท่อดูด 3″ นิ้ว
ขนาดท่อส่งน้ำ 3″ นิ้ว
สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES