Home / ร้านค้า / ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดคู่

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 STINTERTRADE

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว
กำลังมอเตอร์ 370 วัตต์
ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220V
Pressure Switch เกลียวในขนาด 3 หุน

ซึ่งเหมาะกับการใช้งานตามที่พักอาศัย
อาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่มากโดยปั๊มจะทำงานอัตโนมัติ
เมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำในระบบ ใบพัดและฝาครอบทำจากทองเหลือง ทำให้น้ำสะอาด
ปราศจากสนิม

คุณสมบัติสินค้า
สวิทช์แรงดัน ON=1.6 BAR / OFF=2.6 BAR
ส่งสูง (M) 30-10 M
กำลังวัตต์ (W) 370 W
ขนาดท่อ 1 นิ้ว
สารบัญ PUMPS AND ACCESSORIES
อัตราการไหล 0.6-1.8 M³/HR

 

ภาพรวม (Product Overview)

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 (AUTO) เป็นปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ มีขนาดท่อดูด 1 นิ้ว และท่อส่งขนาด 1 นิ้ว มีกำลังมอเตอร์ถึง 370 วัตต์(W) ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์แรงดันอัตโนมัติ

จุดเด่น (Features)

– มีขนาดเล็กทำงานเงียบ เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในที่พักอาศัย

– เคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการเก็บรักษา

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

– กล่องกระดาษแข็งอย่างดี

อุปกรณ์ทั้งหมดในกล่อง (Products And Accessories)

– เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้ง เช่น ใกล้แหล่งน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่พร้อมใช้งาน

– สายไฟที่จะนำไปใช้กับตัวเครื่องควรมีชุดควบคุมแยกออกมาโดยตรง และสายไฟต้องมีขนาด 2.5 ตร.มม. (SQ.MM.)

– เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จก่อนการใช้งานควรทำการไล่อากาศออกจากระบบ

ข้อควรปฎิบัติ/ข้อควรระวังในการใช้งาน (Do and Don’t)

– ในการติดตั้งที่สำคัญจะต้องติดตั้งฟุตวาว์ในท่อทางดูดน้ำขึ้น ทั้งนี้ความลึกของทางดูดต้องไม่เกิน 10 เมตร

1. ตัวเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ

2. เทปพันเกลียว

3. คู่มือการติดตั้ง

4. ใบรับประกัน

การใช้งาน (Applications)

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MARQUIS รุ่น MQS138 AUTO ใช้สำหรับดูด และส่งน้ำสะอาดสำหรับผู้ที่ต้องการแรงดันน้ำคงที่ โดยปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำในระบบ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้น้ำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านเรือนที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือคอนโดมีเนียมเป็นต้น

วิธีการใช้งาน (How to use)

– ต้องติดตั้งเช็ควาว์ที่ท่อน้ำออกให้ห่างจากตัวเครื่อง 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกของน้ำที่ไหลย้อนกลับ ในกรณีที่ติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำส่งขึ้นที่สูง

การบำรุงรักษา (Maintenance)

– อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

– ตรวจดูรอบรั่วระหว่างรอยต่อ ดูว่ามีน้ำรั่วหรือไม่

– ทำความสะอาดโดยรอบของตัวปั๊ม

– ตรวจสอบระบบไฟเช็คดูสายไฟ และรอยต่อว่าปกติดีหรือไม่