รายละเอียดเพิ่มเติม

MR77C-22 คีมย้ำรีเวท(แบบปรับหัวรีเวทได้)