รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of PART 5M 35MM2 EARTH CABLE WITH500A CLAMP

 

ชุดสายดินพร้อมคีมจับ ขนาด 5ม. 35 MM2 500A
(ใหญ่)(ARC315/400)