รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of หัวสายจี้ PHW-35

 

 

เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า รุ่น “P” แบบเกลียว (น้ำหนักเบา) รุ่นนี้สายจี้และหัวจี้สามารถถอกแยกส่วนได้ชนิดไฟฟ้าครบชุด (มอเตอร์ PMA หัวจี้ PHW สายจี้ PSW) 1 เฟส 220v

รุ่นมอเตอร์ พร้อมสายจี้ พร้อมหัวจี้ แรงม้า สั่นกระแทก ครั้ง/นาที
PMA1500 PSV-4 PHV-28 1.5 hp 13000-14000
PMA1500 PSW-4 PHW-35 1.5 hp 12000-13000
PMA1500 PSW-4 PHW-40
PMA1500 PSW-4 PHW-45
PMA2000 PSW-4 PHW-35 2 hp 12000-13000
PMA2000 PSW-4 PHW-40
PMA2000 PSW-4 PHW-45
PMA2000 PSW-6 PHW-35 2 hp 12000-13000
PMA2000 PSW-6 PHW-40
PMA2000 PSW-6 PHW-45
PMA2000 PSW-4 PHW-50 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-6 PHW-50 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-4 PHW-60 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-6 PHW-60 2 hp 11000-12000

� อะไหล่

รุ่น เสื้อทุ่น ซองถ่าน ถ่าน คอล์ย สวิทซ์
PMA 1500 6000 560 680 5000 1200
PMA 2000 5200