รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of หัวสายจี้ PHW-60

 

PHW-60 หัวสายจี้

 

รุ่นมอเตอร์ พร้อมสายจี้ พร้อมหัวจี้ แรงม้า สั่นกระแทก ครั้ง/นาที
PMA1500 PSV-4 PHV-28 1.5 hp 13000-14000
PMA1500 PSW-4 PHW-35 1.5 hp 12000-13000
PMA1500 PSW-4 PHW-40
PMA1500 PSW-4 PHW-45
PMA2000 PSW-4 PHW-35 2 hp 12000-13000
PMA2000 PSW-4 PHW-40
PMA2000 PSW-4 PHW-45
PMA2000 PSW-6 PHW-35 2 hp 12000-13000
PMA2000 PSW-6 PHW-40
PMA2000 PSW-6 PHW-45
PMA2000 PSW-4 PHW-50 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-6 PHW-50 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-4 PHW-60 2 hp 11000-12000
PMA2000 PSW-6 PHW-60 2 hp 11000-12000

� อะไหล่

รุ่น เสื้อทุ่น ซองถ่าน ถ่าน คอล์ย สวิทซ์
PMA 1500 6000 560 680 5000 1200
PMA 2000 5200