Home / ร้านค้า / PL-AUTO-130W ปั๊มAUTO 130W

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of PL-AUTO-130W ปั๊มAUTO 130W

 

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 130W 220V 50HZ ใช้งานง่าย

ประสิทธิภาพการทำงานสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน

ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)

• อัตราการไหล : 25 L/MIN
• โวลต์ (Volt) : 220 V
• ส่งสูง : 25 M
• ขนาดท่อ : 3/4″X3/4″
• กำลังมอเตอร์ : 130 WATT
• เฟส : 50 HZ

การรับประกันสินค้า : ประกันการส่งมอบ