รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Ltems Code Type Dia. Thickness Unit Price
(mm.) (inch)

สำหรับน้ำประปา
F1007030142
F1007040152
F1007040162
F1007040172
F1007040182
F1007040192
F1007040202
F1007040212
F1007040222
SDR 9
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
2.3
2.9
3.7
4.6
5.8
6.8
8.2
10.0
14.6
144.-
188.-
296.-
468.-
724.-
1,136.-
1,596.-
2,288.-
3,408.-