รายละเอียดเพิ่มเติม

Ltems Code Type Dia. Thickness Unit Price
(mm.) (inch)

สำหรับน้ำร้อน
F1007050142
F1007050152
F1007050162
F1007050172
F1007050182
F1007050192
F1007050202
F1007050212
F1007050222
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110
1/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
21/2”
3”
4”
3.4
4.2
5.4
6.7
8.3
10.5
12.5
15.0
18.3
196.-
304.-
496.-
760.-
1,188.-
1,884.-
2,688.-
3,848.-
5,732.-