รายละเอียดเพิ่มเติม

RUN OVER LOAD 3 HP

RUN OVER LOAD 3 HP STINTERTRADE

RUN OVER LOAD 3 HP STINTERTRADE

RUN OVER LOAD 3 HP STINTERTRADE

RUN OVER LOAD 3 HP STINTERTRADE

หน่วย/ขนาดบรรจุภัณฑ์

X Alt. Unit Y BUn ความยาว ความกว้าง ความสูง หน่วย น้ำหนัก หน่วย(นน.)
1 PCS 1 PCS 66.0 57.0 57.0 MM 0.06 KG