รายละเอียดเพิ่มเติม

Screw Nut สำหรับ Swan Neck PSF250 SUMO (ESAB)