รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of เฉพาะสายจี้ SH-45X5X15MM.

 

SH-60X4X15MM. เฉพาะสายจี้