รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of SH300A - เฉพาะคีมเชื่อม 300A

 

SH300A – เฉพาะคีมเชื่อม 300A

คีมจับลวดเชื่อม รุ่นกระแสไม่เกิน 300 A