Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานเจาะ/งานสกัด / ST-43DR – แท่นจับสว่านมือ ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

ประแจ เบอร์ 5 – BUUUWRENCH05

ประแจ เบอร์ 6 – BUUUWRENCH08

 

น้ำหนัก 3.6 kg
รุ่น แท่นจับสว่านมือ
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 3.6 กก.