ST-43DR – แท่นจับสว่านมือ ZINSANO

990.00฿

ZINSANO – แท่นจับสว่านมือ ST-43DR

  • แท่นจับสว่านมือ
  • ใช้สำหรับเป็นตัวจับสว่านมือ เพื่อใช้สำหรับงานเจาะทั่วไป เช่น เจาะไม้ เจาะเหล็ก วัตถุแข็งอื่นๆ ที่สามารถเจาะได้

 

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222

อีเมล. s.t.inter@hotmail.com Line. ooxzy

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

ประแจ เบอร์ 5 – BUUUWRENCH05

ประแจ เบอร์ 6 – BUUUWRENCH08

 

น้ำหนัก 3.6 kg
รุ่น แท่นจับสว่านมือ
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 3.6 กก.

 

 

 

 

Message us