Home / Shop / เครื่องมือไฟฟ้า / ZINSANO POWER TOOLS / งานลม / ST64 – ปืนลมยิงตะปู ZINSANO

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่อง

กล่องพลาสติกสีฟ้า BMC – BDZIBAG00012

น้ำมันลม – XUUUEXPENS82

โอริง Ø50 x 3 mm. – CDZIORING010

ประแจแอล 3 – 5 มม. – BUUUWRENCH09, 04-05

 

น้ำหนัก 3.05 kg
รุ่น ปืนลมยิงตะปู ไม้ คอนกรีต รุ่น ST64
ความดันลม 6 บาร์ (87psi)
ความดันลมสูงสุด 8 บาร์ (116psi)
บรรจุตะปู 80 ตัว
ตะปูยิงคอนกรีตหนา 2.2 มม.
ตะปูยิงไม้หนา 2.2 มม.
น้ำหนักพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 3.05 กก.