รายละเอียดเพิ่มเติม

Tip Holder PANA 350A ทองเหลือง