Sale 5%

WL128I ปลั๊กรางไฟ 2ช่อง 1สวิตซ์ 2USB 3ม

400.00฿

 

 

*รับประกันสินค้า 2 ปี

*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222
E-Mail : s.t.inter@hotmail.com
Line : @stinter

รายละเอียดเพิ่มเติม

WL128I ปลั๊กรางไฟ 2ช่อง 1สวิตซ์ 2USB 3ม

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กไฟ ปลั๊กรางไฟ ปลั๊กพ่วง ดาต้า รุ่น WL128I เต้ารับ 2 ช่องเสียบ 1
สวิตซ์ พร้อมช่อง USB 2 ช่อง
กระแสไฟสูงสุด 10 แอมป์ รองรับไฟ 2300 วัตต์ แรงดันไฟ 250 โวลต์ มาตรฐาน มอก.

• เต้ารับ 2 ช่องเสียบ ชนิดขาเสียบ 3 ขา (Universal Plug)
• มีช่องจ่ายไฟแบบ USB จำนวน 2 ช่อง
• เต้ารับใช้ทองเหลืองแท้นำกระแสไฟฟ้าและความยืดหยุ่นดีกว่าเหล็ก
• ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน หรือลัดวงจรด้วยระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์
• วัสดุพลาสติก ABS ไม่ลามไฟ
• มีสวิตช์ เปิด-ปิด สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
• เต้ารับและเต้าเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549
• รองรับกระแสไฟได้ถึง 2300 วัตต์
• สายไฟมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2554
• ป้องกันคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท ถ้าเกิดความเสียหายจากรางปลั๊กไฟ Data
• สินค้าผลิตในประเทศไทย
• ขนาดสายไฟยาว 3 เมตร
• รับประกัน 2 ปี

คำแนะนำและข้อควรระวัง
• ห้ามแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนสภาพ
• การถอดปลั๊กไฟจ่ายไฟหรือเคลื่อนย้ายไม่ควรจับที่สายไฟ อาจทำให้เกิดอันตรายได้
• ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออกหลังเลิกใช้งาน
• ห้ามวางปลั๊กไฟใกล้วัสดุติดไฟง่ายทุกชนิด
• ห้ามใช้นิ้วหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเสียบลงไปในเต้ารับ
• ถ้าสายไฟหรือกล่องปลั๊กจ่ายไฟเกิดความร้อนมากหรือมีกลิ่นไหม้ ควรหยุดใช้งานทันที

Message us