รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสายอ่อน ชนิดประกอบเครื่องยนต์
จากญี่ปุ่น ” มิกาซ่า “

 

M131-0180 STINTERTRADE

M131-0180 STINTERTRADE

M131-0180 STINTERTRADE

M131-0180 STINTERTRADE

 

รายละเอียดสินค้า

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มสายอ่อน ชนิดประกอบเครื่องยนต์
จากญี่ปุ่น ” มิกาซ่า “