วิธีเลือกซื้อ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ควรให้ความสำคัญถึงสิ่งใดบ้าง? เพื่อตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด!

ปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แทบทุกบ้านและนำไปใช้งานแทบทุกพื้นที่ขึ้นอยู่ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรทราบข้อมูล เข้าใจความแตกต่างปั๊มน้ำแต่ละประเภทโดยเฉพาะปั๊มน้ำอัตโนมัติและปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ รวมถึงแหล่งซื้อปั๊มน้ำที่ไหนดี เครื่องปั๊มน้ำยี่ห้อไหนดีเพื่อให้คุณได้ปั๊มที่มีคุณภาพดีและคุ้มราคา 

1. ปั๊มน้ำ คืออะไร

ปั๊มน้ำ คืออุปกรณ์ควบคุมในการส่งน้ำโดยอาศัยกำลังเครื่องกล หรือไฟฟ้า โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หัวปั๊ม และมอเตอร์ซึ่งทำหน้าเป็นตัวหมุนให้ปั๊มเคลื่อนที่ด้วยการผลักน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามการออกแบบโดยวิศวกรรมตามประเภทในการนำไปใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงาน งานก่อสร้าง เหมือง อุโมงค์ หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น

2. ปั๊มน้ำแต่ละประเภท

ปั๊มน้ำแต่ละประเภท

โดยทั่วไปมักจะแบ่งประเภทของปั๊มน้ำออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ปั๊มน้ำอัตโนมัติ หรือปั๊มน้ำแรงดันคงที่ ซึ่งเป็นปั๊มน้ำที่เรานิยมใช้โดยทั่วไปที่ให้แรงดันสม่ำเสมอ ทำให้หมดกังวลเรื่องปัญหาน้ำขาดช่วงซึ่งงานง่ายด้วยระบบเปิดปิดอัติโนมัติด้วยขนาดกะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งโดยเหมาะสำหรับที่พักอาศัยที่ใช้น้ำพร้อมกันหลาย ๆ จุดซึ่งมีกำลังส่งน้ำตามจุดได้ดี
 2. ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับปั๊มน้ำแบบอัติโนมัติ แต่ต่างกันที่ต้องมีการเปิดปิดระบบแบบแมนนวล (manual)  ซึ่งไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักในปัจจุบัน
 3. ปั๊มน้ำหอยโข่ง เป็นอีกหนึ่งปั๊มน้ำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเหมาะกับการดึงน้ำเก็บใส่ถังเหมือนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีสูบน้ำได้ในปริมาณมาก ๆ เพื่อการส่งน้ำระยะไกล หรือแบบน้ำส่งขึ้นบนอาคารสูงจากที่พักน้ำ (แทงค์ หรือบ่อ) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานแบบต่อเนื่อง ๆ  ระยะนาน ๆ
 4. ปั๊มจุ่ม หรือปั๊มแช่ คือ ปั๊มน้ำที่มีการสูบน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยตัวปั๊มจุ่มไว้ในน้ำในขณะมีการใช้งาน ซึ่งเรามักเรียกกันว่า โดโว่ โดยนิยมใช้กับงานสูบน้ำออก ซึ่งมีกำลังต่ำ แต่สูบน้ำได้ในบริมาณมาก ได้แก่ บ่อน้ำพุ เป็นต้น

3. เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของปั๊มน้ำอัตโนมัติ

จะเห็นได้ว่าประเภทปั๊มทั้งหมด “ปั๊มน้ำแรงดันคงที่” ค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากรูปแบบที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในการแง่การใช้งานและความคุ้มค่า แต่ทั้งนี้ก่อนจะเลือกซื้อปั๊มน้ำที่ไหนดี เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของปั๊มน้ำอัตโนมัติกันเสียก่อน

3.1 ข้อดี

เหมาะกับการนำไปใช้งานกับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์และอื่น ๆ โดยสามารถแยกชั้นน้ำกับอากาศที่เข้ามาปะปนทำให้เมื่อเปิดใช้งานน้ำจะไหลแบบไม่ขาดช่วง ทั้งนี้ยังราคาที่ถูกกว่าปั๊มประเภทอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาที่ถูกลง พร้อมวิธีการติดตั้งเพื่อใช้งานที่ง่ายและสะดวก

3.2 ข้อเสีย

เสียงค่อนข้างดัง แรงดันไม่คงที่ ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในบางรุ่น กรณีทำมาจากเหล็กอาจจะผุพังได้ง่าย แต่หากทำมาจากสเตนเลส หรือเหล็กกล้าเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เครื่องปั๊มน้ำยี่ห้อไหนดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อปั๊มน้ำ 


4. เลือกซื้อเครื่องปั๊มน้ำยี่ห้อไหนดี

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของปั๊มน้ำอัตโนมัติ

การเลือกซื้อปั๊มน้ำแรงดันคงที่เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตซึ่ง Stintertrade  เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ได้รับการรองมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้คุณมั่นใจถึงคุณภาพโดยสำหรับเรามีปั๊มน้ำให้เลือกมากกว่า 10 ยี่ห้อ ได้แก่ adelino, ana, aqua, dos, ebara, franklin, gouldspump, groz, hitachi, mitsubishi, okura, polo, valu, pressurewave, polo and grounfos เป็นต้น

5. ข้อควรรู้ก่อนนำปั๊มน้ำอัตโนมัติไปติดตั้ง

ข้อควรรู้ก่อนนำปั๊มน้ำอัตโนมัติไปติดตั้ง

เมื่อทราบแหล่งเลือกซื้อปั๊มน้ำที่ไหนดีกันไปแล้ว สิ่งที่ควรรู้ก่อนนำไปติดตั้ง พร้อมข้อควรระวัง ดังนี้

 1. ศึกษารายละเอียดจากคู่มือก่อนใช้งานโดยละเอียด
 2. การยกและเคลื่อนย้ายควรระวังการเหนี่ยวรั้งสายไฟ 
 3. หลีกเลี่ยงการสูบของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ เช่น น้ำมัน สารเคมี หรือวัตถุสิ่งแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
 4. ควรมีการต่อสายดินและอุปกรณ์ตัดสายไฟเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
 5. ไม่ควรใช้งานเกินประสิทธิภาพการทำงานของตัวปั๊ม 
 6. การต่อท่อต้องมีการซีลให้สนิทไม่มีรอยรั่วซึมเนื่องจากส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพต่อการทำงาน
 7. ควรระมัดระวังไม่ให้ปั๊มโดนฝนสาด หรือโดนน้ำ 
 8. ก่อนซ่อมบำรุงควรมีการตัดระบบไฟฟ้าทุกครั้ง
 9. หลีกเลี่ยงการต่อเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากคำแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อระบบการทำงาน

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จึงเหมาะสมกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย อาคารและสถานที่อื่น ๆ ซึ่งการนำไปใช้อาจแตกต่างในด้านขนาดและกำลังตามความเหมาะสมของประเภทการนำไปใช้งาน รวมถึงการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ที่ไม่ทราบละเอียดมาก่อน หรือสำหรับใครที่กำลังมองหาปั๊มน้ำอัติโนมัติสักตัวไว้ติดบ้าน หรือที่ทำงาน

โดยสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามมืออาชีพในการให้บริการบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่าง Stintertrade แหล่งการเลือกซื้อที่มีความน่าเชื่อถือได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่คัดสรรปั๊มน้ำคุณภาพดีหลากหลายยี่ห้อให้คุณสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามงบที่คุณต้องการMessage us