Home / ร้านค้า / ปลั๊กเคมี CM27250 Chemical Anchor

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปลั๊กเคมี รุ่น CM27250 – Chemical Anchor Fastenic ขนาดรูเจาะ(32mm.)

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการติดตั้ง ( Installation )

1. ใช้สว่านเจาะรูคอนกรีตให้มีขนาดและความลึกตามที่ระบุไว้
2. ทำความสะอาดรูคอนกรีต สอดใส่ Fastenic Capsule ลงไปในรูคอนกรีต
3. ใช้เครืื่องสว่านจับ Anchor Stud กระแทกให้ Capsule แตกและปั่นให้ทั่ว จนกระทั่ง Stud ฝังลึกลงไปถึงเครื่องหมายที่กำหนด 4. ปิดเครื่องสว่านทันที ถอดออก ปล่อยให้สารเคมีแข็งตัวตามระยะเวลาที่กำหนด
5. วางวัตถุที่จะยึด ขันน๊อตให้แน่นตาม Rec Torque
Material Specification :
Chemical Capsule : Synthetic, resin, quartz sand and hardener

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปลั๊กเคมี CM880