รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of สายดิน 5ม.25MM2 ข้อต่อเกลียว MAXARC200B

 

สายดิน 5ม.25MM2 ข้อต่อเกลียว ใช้สำหรับ ARC200B,
250, TIG 250 PACDC