รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture of อะไหล่ 24KD คอนแทคทิพ 0.8MM (M6X28)

 

อะไหล่ 24KD คอนแทคทิพ 0.8MM (M6X28)

24KD คอนแทคทิพ 0.8MM (M6X28)