แชร์ 9 วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง พื้นฐาน แบบง่ายๆ ให้ใช้ได้ น้าน-นาน

แชร์ 9 วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง พื้นฐาน แบบง่ายๆ ให้ใช้ได้ น้าน-นาน
แชร์ 9 วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง พื้นฐาน แบบง่ายๆ ให้ใช้ได้ น้าน-นาน

1. วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง EP. 1

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง อย่างไรให้ถูกต้อง?
วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง อย่างไรให้ถูกต้อง?

1. วิธีการดูแลรักษาประแจ ถือเป็น วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง ที่มีความจำเป็นเลย เพราะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ขั้นพื้นฐานในวงการช่าง ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับขันเกลียวขันนอต และยึดติดพวกอุปกรณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์เหล่านี้จะผลิตจากเหล็กกล้า มีประแจหลายชนิดที่ได้รับความนิยมใช้งานในปัจจุบัน

ซึ่งการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างประแจก็สามารถดำเนินการรักษาได้ง่ายมาก ซึ่งเริ่มจากการใช้งาน คือคุณต้องไม่ใช้ประแจตอกหรือตีแทนค้อน และควรที่จะทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน ที่สำคัญจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอตด้วย นอกจากนั้นยังต้องใช้ไขควงให้เหมาะกับลักษณะงานและร่องของนอตสกรูด้วย ถือเป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างแบบพื้นฐานเลย

2. วิธีการดูแลรักษาไขควง เป็นอีกเรื่องที่ทุกคนควรทราบเลย เพราะไขควงก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณต้องรักษาด้วย เพราะถูกใช้งานบ่อย และใช้งานได้หลากหลายมาก มีหน้าที่ขันและคลายสกรูต่างๆ เพื่อช่วยในการยึดติด ซึ่งไคควงจะเป็นแท่งโลหะ วิธีการรักษาก็อาจจะใกล้เคียงกับวิธีการดูแลรักษาค้อนเลย แต่วิธีใช้งานต่างกัน

ซึ่งการบำรุงรักษาก็สามารถทำได้ง่ายมาก คือ ใช้ไขควงให้เหมาะกับลักษณะของงานและร่องของสกรูหรือนอต เพียงเท่านี้ก็ทำให้ไขควงของคุณสามารถใช้งานได้ในระยะยาวแล้ว เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เช็ดทำความสะอาด และเก็บใส่กล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย เรียกว่าเป็นวิธีการใช้เครื่องมือช่างที่ควรทำเลย

ทำความสะอาดเครื่องมือช่างให้ถูกวิธี?
ทำความสะอาดเครื่องมือช่างให้ถูกวิธี?

3. วิธีในการดูแลรักษาค้อน ซึ่งค้อนก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการใช้งาน เพราะทำให้คุณสามารถใช้แรงกระแทกเพื่อตอกสิ่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งทางที่ดีควรจะค่อยๆ ตอก และต้องระวังมือด้วย เพราะถ้าตอกโดนมือ อาจจะทำให้คุณเจ็บเป็นอย่างมาก และอาจจะต้องรักษาหลายวันนั่นเอง

ซึ่งการดูแลรักษาก็สามารถทำง่ายๆ เหมือนกับเครื่องมือช่างทั่วไปเลย ก็คือ เลือกชนิดของค้อนให้เหมาะกับงาน เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว ควรจะดำเนินการทำความสะอาด และใช้น้ำมันทาที่หัวค้อนเพื่อป้องกันสนิม ถือเป็นวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างที่สะดวกสบายและทำได้ง่ายมากเลย

4. วิธีการดูแลรักษาไม้บรรทัดเหล็ก ก็ดูแลรักษาได้งานมาก เหมือนกับวิธีการดูแลรักษาค้อนเลย ซึ่งเพียงแค่คุณใช้งานให้ถูกประเภทของงาน และทำความสะอาดด้วยการเช็ดให้เรียบร้อย และอาจจะมีการทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมก็ได้ เพราะจะได้ช่วยให้ไม้บรรทัดเหล็กสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนั่นเอง

2. วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง EP. 2

ประโยชน์ของ วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง 
 มีอะไรบ้าง?
ประโยชน์ของวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างมีอะไรบ้าง?

5. วิธีการดูแลรักษาคีม ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการจับ ยึด ดัด และตัดสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมาก นอกจากนั้นวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างชนิดนี้ก็สามารถดูแลรักษาได้ง่ายมาก ทำให้คุณมีความสะดวกสบายในการดูแลรักษาเลย

ซึ่งการดูแลรักษาเบื้องต้นก็จะมีการใช้งานคีมให้ถูกประเภท เช็ดทำความสะอาดและหยดน้ำมันที่จุดหมุนแล้วชโลมน้ำมันหลังใช้งาน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้งานก็ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทำให้คีมหัก ไม่ใช้ค้อนทุบคีมแทนการตัด และไม่ควรใช้คีมแทนค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ คือใช้คีมให้ถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่องมือช่างนั่นเอง

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างต้องระวังอะไรบ้าง?
วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างต้องระวังอะไรบ้าง?

6. การดูแลรักษาตลับเมตร คือเครื่องมือที่ใช้วัดระยะทาง ซึ่งควรจะระวังรักษาขอเกี่ยวปลายเทปไม่ให้หัก และตอนจะปล่อยเส้นเทปกลับมาที่เดิมต้องค่อยๆผ่อน ถ้าปล่อยให้กลับเร็วเกินไปปลายของเกี่ยวถูกสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจจะชำรุดเสียหายได้ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากวิธีการดูแลรักษาค้อนเลย

7. วิธีการดูแลรักษาตะไบ ซึ่งตะไบถือเป็นเครื่องมืออีกประเภทที่มีความสำคัญในการใช้งาน ใช้ตัดหรือเฉือนพื้นผิวของชิ้นงานช่วยให้ผิวงานมีความเรียบและมีความสวยงามมากขึ้น ซึ่งการที่จะดูแลรักษาก็สามารถทำได้ง่ายมาก ด้วยการทำความสะอาดตัวกบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออกให้เรียบร้อย และดำเนินการชโลมน้ำมันใบกบก่อนเก็บเข้ากล่องเครื่องมื เรียกว่าเป็นการทำตามวิธีการใช้เครื่องมือช่างเลย

8. วิธีการดูแลรักษาเลื่อย ซึ่งเลื่อย คือเครื่องมือสำหรับตัดวัสดุต่างๆ นิยมใช้งานเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้นำเลื่อยมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งการบำรุงรักษาก็ง่ายนิดเดียวคือ หลังจากการใช้งานเสร็จ ให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อยืดอายุใบเลื่อยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น แล้วให้ใช้แปรงปัดทำความสะอาด เรียบร้อยแล้วให้ทาด้วยน้ำมัน

9. วิธีการดูแลรักษาสกัด โดยเครื่องมือช่างอย่างสกัดจะใช้สกัดในงานตัดเศษโลหะส่วนเกินบนผิวโลหะ ตัวนอตและสกัดเกลียวที่ถอดไม่ออก ซึ่งวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างก็ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ ทำความสะอาดหลังใช้งาน และเก็บให้เรียบร้อย

3. สรุปวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่าง

วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างในปัจจุบัน สามารถดำเนินการดูแลรักษาได้ง่ายมาก เพราะเพียงแค่คุณดำเนินการใช้งานให้ถูกลักษณะการใช้งาน และเช็ดทำความสะอาดเก็บเข้ากล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยให้เครื่องมือช่างต่างๆ ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแล้ว

สำหรับใครที่ต้องการเครื่องมือช่าง สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทาง ร้าน เอส.ที.อินเตอร์เทรด ได้ทางเบอร์ 099-490-6022 หรือทาง Line : @stinter ได้เลย ส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านใช้งานได้อย่างถูกต้อง

บทความแนะนำ

3 อุปกรณ์เซฟตี้งานเชื่อม ที่ต้องใช้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน บทความนี้มีคำตอบ